𝐄𝐫 𝐳𝐒𝐣𝐧 π πžπ›π«πžπ€πžπ§, 𝐰𝐒𝐞 𝐒𝐬 𝐚𝐚𝐧𝐬𝐩𝐫𝐚𝐀𝐞π₯𝐒𝐣𝐀?

Er is een woning gekocht, maar er zijn gebreken. Kunt u de verkopende partij aansprakelijk houden voor de gebreken? Misschien wel! Bekijk de vlog van Hélène van Dongen voor een korte uitleg.