Onderhandelingen die vastlopen in een letselschadezaak komen regelmatig voor. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de partijen het niet eens zijn met de aansprakelijkheid. Hoe los je dat op? Een deelgeschilprocedure kan een uitkomst zijn. Bekijk de korte uitleg van Zuzanna Visvalingam.