𝐌𝐚𝐚𝐫 𝟏 𝐰𝐞𝐞𝐀 𝐠𝐞𝐰𝐞𝐫𝐀𝐭, 𝐭𝐨𝐜𝐑 𝐫𝐞𝐜𝐑𝐭 𝐨𝐩 π₯𝐨𝐨𝐧. π™πžπ₯𝐟𝐬 𝐒𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐫𝐒𝐬𝐒𝐬!

Medewerker heeft recht op loon, maar heeft hij ook recht op de wettelijke verhoging bij het te laat betalen door de werkgever nu hij niet meer bij werkgever werkzaam is?

En een medewerker van DENK verricht nevenwerkzaamheden in tegenstrijd met het nevenwerkzaamhedenbeding. Hoe loopt dit af?

Deze week in Het Arbeidsrechtjournaal doorΒ .