Alcohol & Ontslag. Dronken tijdens Zoom-meeting. Wat zit er in het vakantieloon? Ook overwerkvergoeding?

Wanneer is er sprake van een alcoholverslaving? En wanneer is dat een ziekte? En staat dat een ontslag op staande voet in de weg?